Branże

Prawo karne

Jak możemy pomóc Ci w tym temacie?

O nas

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego. Naszych Klientów wspieramy na każdym etapie postępowania zarówno poprzez udzielenie jednorazowej porady prawnej jak i podczas długiego postępowania, obejmującego etapy postępowania przygotowawczego i sądowego.

Wieloletnie, bogate doświadczenie pozwala nam skutecznie bronić oskarżonych niezależnie od stawianego im zarzutu, w tym m.in. z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego (np. wypadki komunikacyjne, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, oszustwa, pobicie, rozboje) oraz ustaw odrębnych, m.in. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (np. posiadanie środków odurzających, udzielanie, udział w obrocie), ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich i wielu innych.

Reprezentujemy także osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym inicjując postępowanie poprzez sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

W prowadzonych przez nas sprawach kierujemy się wyłącznie dobrem naszych Klientów. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem i pasją. Obsługujemy osoby fizyczne i prawne. Zależy nam, by Klient czuł z naszej strony wsparcie i bezpieczeństwo.

Znając charakter spraw karnych, i wiedząc jak liczą się pierwsze godziny czynności procesowych w nagłych sytuacjach, takich jak m.in. zatrzymanie, przeszukanie – jesteśmy dostępni dla Naszych Klientów 24h/7 dni w tygodniu. 

 

Co zapewniamy?

• porady prawne w zakresie prawa karnego;

• sporządzanie pism procesowych zażaleń, apelacji, kasacji;

• sporządzanie opinii prawnych;

• reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania, zarówno przed organami ścigania jak i Sądem;

• reprezentowanie pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania, w tym inicjowanie postępowań poprzez sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;

• reprezentowanie osób zatrzymanych przez organy ścigania, niezależnie od pory i dnia tygodnia;

• reprezentowanie skazanych na etapie postępowania wykonawczego w tym w sprawach w przedmiocie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary, przedterminowym zwolnieniu, wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

Powrót do Branż

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541