Dariusz Maciejuk

Adwokat, of Counsel

wwa@kancelaria.eu

Ukończył prawo na Wydziale Prawa Świeckiego i Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych Prawo i Ekonomia Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Rzeszowie.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2012 roku. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, handlowym i bankowym.

Sprawował m.in. funkcję przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek, w tym również spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Był członkiem Komitetów Audytu oraz arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Instytucie Spółek Prawa i Inwestycji w Krakowie. W 2012 roku został wyróżniony rekomendacją w prestiżowym wydawnictwie FraudNet.

Porozumiewa się w języku rosyjskim i angielskim.

Biuro: Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI