Dariusz Maciejuk

Adwokat, of Counsel

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, prawa administracyjnego, handlowego, przestępczości gospodarczej i zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2015 roku.

W latach 2016-2021 Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, obecnie współzałożyciel i członek Komisji Rewizyjnej  ASSIS International Poland Chapter – Polskiego Oddziału międzynarodowej  organizacji zrzeszającej profesjonalistów w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem, członek Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa KUL. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim „Prawo i ekonomia Wspólnot Europejskich”, w Szkole Głównej Handlowej – „Bankowość i Finanse”. Od 2002 r. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541