Adrian Sadowski

Pracownik administracyjny

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od lutego
2024 roku.

Wcześniejsze doświadczenie zdobył pracując na stanowisku sekretarza sądowego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku oraz na stanowisku asystenta w kancelarii adwokackiej w Gdańsku.

Finalista konkursu z zakresu wiedzy prawnej i podatkowej „Tax’n’You”.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Prawo w Biznesie, obecnie student IV roku na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Merito w Gdańsku. W toku studiów uzyskał stypendium Rektora, przyznane za wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie miłośnik aktywności fizycznej, w szczególności pływania oraz tańców towarzyskich.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541