Agnieszka Zielińska-Żerańska

Adwokat, of Counsel

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego –
– tych ostatnich ze szczególnym uwzględnieniem spraw o podział majątku wspólnego byłych małżonków oraz dotyczących umów „kredytów frankowych”. Prowadzi bieżącą obsługę małych przedsiębiorców. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2023 r.

W toku swojej dotychczasowej praktyki współpracowała z trójmiejskimi kancelariami specjalizującymi się w prawie karnym, rodzinnym, cywilnym i gospodarczym.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Od
2013 roku wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Od 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Jest członkiem Komisji Etyki działającej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów prowadzoną przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Czas wolny spędza na spacerach z psem, aktywnościach sportowych oraz spotkaniach z przyjaciółmi.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541