Bartłomiej Szwichtenberg

Adwokat, Senior Associate

Specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie handlowym. W swojej praktyce koncentruje się na postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje i doradza klientom korporacyjnym oraz indywidualnym w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, w sprawach praw własności intelektualnej, czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego oraz umów handlowych. Doradza również w spornych i niespornych sprawach z zakresu prawa pracy.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2013 roku.

W toku swojej praktyki współpracował z przedsiębiorstwami z branż takich jak: budownictwo, energetyka, przemysł chemiczny, przemysł stoczniowy, rolnictwo i nowe technologie.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, aktualnie jest jej członkiem.

Porozumiewa się w języku angielskim.

Publikacje

26.05.2023

Utrata zezwoleń, koncesji i ulg jako konsekwencja połączenia spółek

Utrata zezwoleń, koncesji i ulg jako konsekwencja połączenia spółek
Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541