Jacek Zwara

Adwokat, of Counsel

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, IT, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara związany od 2021 roku.

Doświadczenie zdobywał pracując w renomowanej kancelarii prawnej uczestnicząc m.in w wielu postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Światową Organizacją Własności Intelektualnej, polskimi sądami oraz organami celnymi, a także świadcząc bieżącą obsługę prawną dla światowej firmy z branży elektronicznej w zakresie własności intelektualnej,  prawa reklamy i promocji, prawa konkurencji oraz prawa konsumenckiego.

Od 2020 roku świadczy również pomoc prawną pro bono w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dla sektora MŚP oraz dla Polskiego Związku Niewidomych.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z Columbus School of Law the Catholic University w Waszyngtonie. Aplikację adwokacką odbył w 2020 roku.

Porozumiewa się w języku angielskim i rosyjskim.​

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541