prof. ucz. UG Joanna Kruczalak–Jankowska

of Counsel

Of Counsel w Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Profesor nadzwyczajny UG, Kierownik  Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członkini CERIL The Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL), INSOL oraz Komitetu Sterującego Forum Prawa Restrukturyzacyjnego i UpadłościowegoZ Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara jest związana od 2018 roku.
Autorka i współautorka ponad 80 publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa upadłościowego irestrukturyzacyjnego, w tym m.in.:

Książki autorskie:

Współautorka książek i artykułów:


Artykuły autorskie:

W latach 2017-2019 kierowała projektem naukowym Projekt ACURIA – Assessing Courts’ Undertaking of Restructuring and Insolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement’. Projekt ACURIA był programem badawczym realizowanym przez cztery państwa europejskie tj. Holandię, Polskę, Portugalię oraz Włochy. Projekt został sfinansowany z Programu Unii Europejskiej Sprawiedliwość (2014-2020) – Justice Programme (2014-2020).

W latach 2017-2020 kierowała także  projektem realizowanym na UG pt. „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”, dofinansowanym  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Włada językiem angielskim, porozumiewa się także w języku niemieckim i rosyjskim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541