prof. dr hab. Maria Aluchna

of Counsel

Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego i grup kapitałowych oraz problematyki ESG. Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2011 roku.

Jest kierownikiem Katedry Teorii Zarządzania SGH, Przewodniczącą Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości, a także kierownikiem Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami i Usługami. Prowadzi zajęcia z nadzoru korporacyjnego oraz wybranych zagadnień zarządzania i relacji z interesariuszami. Wykładała między innymi na Uniwersytecie Cambridge, w Nottingham Business School czy w University College w Londynie.
Jest członkiem European Corporate Governance Institute, European Academy of Management, Academy of Management, Academy of International Business, jak również członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism branżowych. Jest autorką wielu artykułów w periodykach i publikacji naukowych.

Ukończyła zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była stypendystką m.in. niemieckich ośrodków naukowych, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Deutscher Academischer Austauschdienst, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Soros Foundation i Volkswagen Foundation. Odbyła staże naukowe w London Metropolitan Business School i University of Sydney Business School.

Biegle włada językiem angielskim, porozumiewa się także w języku niemieckim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541