Szymon Barc

Aplikant radcowski

Zajmuje się głównie sprawami gospodarczymi, cywilnymi i  korporacyjnymi. Wspomaga zespół w sprawach z zakresu inwestycji i nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradza pracodawcom w zakresie prawa pracy.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2022 roku.

Wcześniej zdobywał doświadczenie w jednej z gdańskich kancelarii radców prawnych oraz działach prawnych spółek zajmujących się handlem, przemysłem, pośrednictwem pracy.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Biegle porozumiewa się w języku angielskim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541