dr hab. Władysław Wojciech Mogilski

of Counsel

Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Jest ekspertem w dziedzinie prawa odszkodowawczego i ubezpieczeń, w zakresie których od lat łączy pracę naukową z działalnością praktyczną. Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2010 roku.

Em. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, wcześniej przez wiele lat związany z Uniwersytetem Gdańskim. Aktualnie Zastępca Redaktor Naczelnej kwartalnika „Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Autor ponad stu prac naukowych, w tym współautor podręczników  z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, a także wielu ekspertyz i opinii prawnych.

Doświadczenie w zakresie ubezpieczeń gospodarczych zdobył pełniąc funkcje prezesa i wiceprezesa kilku towarzystw ubezpieczeniowych, w toku czynnej działalności brokerskiej oraz biura doradztwa ubezpieczeniowego.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Włada językiem angielskim, porozumiewa się także w języku niemieckim i rosyjskim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541