Jacek Zwara

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University w Waszyngtonie.

Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2021 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, IT, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy. Doświadczenie zdobywał pracując w renomowanej kancelarii prawnej uczestnicząc m.in w wielu postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Światową Organizacją Własności Intelektualnej, polskimi sądami oraz organami celnymi.

Od 2020 roku świadczy pomoc prawną pro bono w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dla sektora MŚP oraz dla Polskiego Związku Niewidomych.

Porozumiewa się w języku angielskim i rosyjskim.

Biuro: Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI