dr Piotr Głuchowski

Adwokat, Partner

p.gluchowski@kancelaria.eu

Partner Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Doktor nauk prawnych.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską obronił na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył dwujęzyczne (hiszpańsko–angielskie) studia MBA na Universidad de Navarra – IESE Business School w Barcelonie. Ukończył również kurs prawa amerykańskiego na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet Gdański oraz Chicago Kent College of Law.

Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2005 roku. W dotychczasowej praktyce zajmował się przede wszystkim sprawami z zakresu doradztwa korporacyjnego, jak również z zakresu corporate finance.

Biegle włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Biuro: Warszawa

Publikacje:

Dyspozycja na wypadek śmierci z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Umowa rachunku w spódzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI