Usługi

Lista usług

Doradztwo w ramach realizacji umowy PPP

Doradztwo w zakresie modelu finansowania przedsięwzięcia PPP

Kompleksowa obsługa postępowań na wybór Partnera Prywatnego

Opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań PPP

Doradztwo prawne dla zamawiających i oferentów

Obsługa i reprezentacja udziałowców spółek prawa handlowego

Obsługa w ramach ładu korporacyjnego grup i spółek prawa handlowego

Spory gospodarcze

Kompleksowa obsługa procesów połączeń, podziałów lub przekształceń spółek

Audyty z zakresu zamówień publicznych

Reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniu odwoławczym (przed KIO) i skargowym

Doradztwo na rzecz wykonawcy

Doradztwo na rzecz zamawiającego

Umowy o świadczenia zdrowotne

Postępowania sądowe oraz postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Zdarzeń Medycznych

Restrukturyzacja podmiotów leczniczych

Badania kliniczne

Prawo farmaceutyczne

Umowy i kontrakty z NFZ

Zamówienia publiczne

Sprawy pracownicze w podmiotach medycznych

Rejestry i ewidencje zabytków

Inwestycje w otoczeniu zabytków

Inwestycje w zabytki

Analiza kwestii planistycznych i urbanistycznych

Reprezentacja inwestorów (trwające inwestycje)

Reprezentacja generalnych wykonawców i podwykonawców

Inwestycje w trybie ustawy Lex Deweloper

Proces inwestycyjny

Prowadzenie inwestycji w oparciu o FIDIC oraz EPC

Prawo ochrony środowiska

Reprezentacja w ramach postępowań prowadzonych przez Dozór Techniczny

Obsługa projektów OZE (elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne)

Transport drogowy

Obsługa projektów infrastruktury kolejowej

Dlaczego GSZ?

Klienci mówią, że jesteśmy kancelarią od spraw trudnych. Mówią, że przychodzą do nas, bo ufają, że rozwiążemy nawet najbardziej skomplikowane problemy. To prawda, rozwiążemy, ale… to nie wszystko. 

Jesteśmy zespołem adwokatów i radców prawnych wyspecjalizowanych w kompleksowej obsłudze biznesu. Nasi klienci mogą liczyć na nas zawsze, gdy pojawia się potrzeba uzyskania wsparcia prawnego i podatkowego – zarówno w trudnych przypadkach, jak i wyzwaniach związanych z codziennym prowadzeniem firmy. 

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541