prof. nadzw. dr hab. Władysław Wojciech Mogilski

Of Counsel w Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor hab. nauk prawnych, profesor nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierownik Zakładu Prawa Cywilnego).

Były wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Były prezes i wiceprezes oraz członek rad nadzorczych kilku zakładów ubezpieczeń, przez kilka lat broker ubezpieczeniowy. Autor kilkudziesięciu artykułów i ekspertyz. Współautor podręczników i wykładowca w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego. Członek Rady Programowej kwartalnika „Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2010 roku. Zajmuje się głównie prawem ubezpieczeń gospodarczych.

Włada językiem angielskim, porozumiewa się także w języku niemieckim i rosyjskim.

Biuro: Gdańsk

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI