prof. nadzw. dr hab. Władysław Wojciech Mogilski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor hab. nauk prawnych, em. profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Autor ponad stu prac naukowych, w tym współautor podręczników z dziedziny prawa ubezpieczeniowego. Promotor kilkuset magistrów prawa i administracji. Były prezes, wiceprezes oraz członek rad nadzorczych zakładów ubezpieczeń. Aktualnie, Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika „Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2010 roku. Zajmuje się głównie prawem odszkodowawczym oraz prawem ubezpieczeń gospodarczych.

Włada językiem angielskim, porozumiewa się także w języku niemieckim i rosyjskim.

Biuro: Gdańsk

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI