Branże

Postępowania podatkowe

Jak możemy pomóc Ci w tym temacie?

Od wielu lat świadczymy usługi doradztwa prawnego na rzecz naszych Klientów w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego i celnego. Szczególną wagę przykładamy do tego, aby organy prowadziły kontrole i postępowania podatkowe zgodnie z zasadami i przepisami procesowymi, a podatnicy mogli korzystać w toku tych postępowań z pełni przysługujących im uprawnień.

Doradzamy w bieżących problemach stosowania i interpretowania przepisów prawa podatkowego oraz celnego. Współpracujemy z przedsiębiorcami z wielu branż, m.in. farmaceutycznej, FMCG, medialnej, paliwowej i deweloperskiej.

Bezpieczeństwo oraz komfort naszych Klientów są dla nas najważniejsze, dlatego niezwłocznie reagujemy w sytuacjach kryzysowych, m.in. zapobiegając lub skutecznie wstrzymując egzekucję i umożliwiając prowadzenie działalności gospodarczej bez istotnych ograniczeń w dostępie do środków finansowych. Wielokrotnie – w wyniku uwzględnienia naszej argumentacji – organy podatkowe umarzały prowadzone postępowania z powodu ich bezprzedmiotowości, także z powodu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Dobro każdego podatnika jest dla nas naczelną wartością, dlatego współpracując również z Fundacją Praw Podatnika – pomagamy  Klientom indywidualnym, a jednocześnie działamy na rzecz kształtowania się korzystnych dla podatników linii orzeczniczych oraz zmian legislacyjnych.

Co zapewniamy?

  • Stałą obsługę Klientów indywidualnych i korporacyjnych w zakresie pomocy prawnej przy prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych tej działalności.
  • Reprezentowanie Klientów przed wszystkimi organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi i sądami administracyjnymi obu instancji we wszystkich sprawach dotyczących określenia lub ustalenia zobowiązań podatkowych oraz należności celnych, w tym ceł antydumpingowych.
  • Reprezentowanie Klientów w sprawach administracyjnych, w tym z zakresu kar administracyjnych.
  • Reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i sądowego prowadzonych na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego, których przyczyną są kwestionowane przez organy rozliczenia podatkowe.

Nasze osiągnięcia na rzecz naszych Klientów

  • Opracowaliśmy i skutecznie zrealizowaliśmy w toku postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego strategię procesową, która doprowadziła do wygranej Klienta w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku CIT o wartości przedmiotu sporu wynoszącej kilkaset milionów złotych.
  • Reprezentowaliśmy Klientów w setkach sporów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących określenia lub ustalenia zobowiązań podatkowych (w podatku PIT, CIT, VAT, podatku akcyzowym, podatku od nieruchomości) lub stwierdzenia nadpłaty w tych podatkach, a także w sprawach celnych, o wartości przedmiotu sporu przekraczającej łącznie kwotę 1 miliarda złotych (bez odsetek za zwłokę), w wyniku czego uchylonych zostało wiele niekorzystnych dla Klientów decyzji lub wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych albo odzyskano uiszczone przez Klientów należności.
  • Reprezentowaliśmy Klientów w sprawach dotyczących nałożenia kar administracyjnych, doprowadzając do umorzenia postępowań w tych sprawach.
  • Reprezentowaliśmy Klientów w sprawach dotyczących odzyskiwania rzekomo nienależnie wypłaconych im dofinansowań ze środków UE w wysokości kilku milionów złotych, w wyniku czego organy odstąpiły od pobrania tych należności od naszych Klientów.
  • Reprezentowaliśmy Klientów w sprawach dotyczących klasyfikacji taryfowej i ceł antydumpingowych, doprowadzając do umorzenia postępowań w tych sprawach i zwrotu uiszczonych należności celnych.
  • Reprezentowaliśmy Klientów przed organami postępowania przygotowawczego i sądami karnymi, doprowadzając do umorzenia postępowań karnych skarbowych lub uniewinnienia Klientów.

Eksperci w tym temacie

Grzegorz Flisiak

Postępowania podatkowe

Paulina Krośnicka-Zawalich

Postępowania podatkowe

Grzegorz Flisiak

Postępowania podatkowe

Paulina Krośnicka-Zawalich

Postępowania podatkowe

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

Powrót do Branż

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541