Branże

Prawo ochrony środowiska

Jak możemy pomóc Ci w tym temacie?

O nas:

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, reprezentując naszych Klientów w procesie pozyskania decyzji środowiskowych w procesie inwestycyjnym, w tym świadczymy pomoc prawną w uzyskaniu przez naszych Klientów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, poprzedzających procedurę uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz podmiotów posiadających instalacje i prowadzących działalność wymagającą uzyskania pozwoleń środowiskowych, w tym pozwoleń zintegrowanych, doradzając także w zakresie wykonywania tych pozwoleń i informowania o konieczności ponoszenia opłat związanych z korzystaniem ze środowiska.

Świadczymy także pomoc prawną na rzecz naszych Klientów, przeprowadzając audyty nieruchomości, przedsiębiorstw oraz inwestycji (zarówno tych planowanych do realizacji, jak i tych wykonanych) pod kątem ochrony środowiska, w tym w zakresie koniecznych pozwoleń i opinii oraz ich wykonywania.

Pomagamy naszym Klientom w wykonywaniu ich obowiązków w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
Wykonujemy również pomoc prawną w zakresie uzyskania pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji, jak również doradzamy w ramach transakcji związanych z handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Zajmujemy się doradztwem prawnym związanym z wydobywaniem kopalin ze złóż oraz wykonywaniem prac geologicznych, w tym świadczymy na rzecz naszych Klientów pomoc prawną w procedurze uzyskania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin.
Przy świadczonej na rzecz naszych Klientów pomocy prawnej w zakresie ochrony środowiska współpracujemy z podmiotami z innych dziedzin i branż, zapewniając tym samym naszym Klientom kompleksową obsługę, pełne wsparcie oraz skuteczne rozwiązania.

 

Co zapewniamy?

 

 • Kompleksową obsługę prawną podmiotów w zakresie ochrony środowiska.
 • Doradztwo prawne w uzyskaniu pozwoleń środowiskowych oraz realizacji obowiązków z nich wynikających.
 • Przeprowadzanie audytów nieruchomości, przedsiębiorstw i inwestycji pod kątem ochrony środowiska.
 • Reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych.
 • Wsparcie naszych Klientów w procedurze uzyskania koncesji.
 • Współpracę z przedstawicielami innych branż i dziedzin w projektach środowiskowych.

 

Nasze osiągnięcia na rzecz naszych klientów:

 

 • Przeprowadziliśmy audyt dokumentacji środowiskowej związanej z budową farmy wiatrowej oraz doradzaliśmy w procesie wykonywania i eksploatacji tej inwestycji.
 • Reprezentowaliśmy naszych Klientów w postępowaniach w przedmiocie uzyskania pozwoleń środowiskowych.
 • Przeprowadzaliśmy audyty przedsiębiorstw posiadających pozwolenia środowiskowe, pod kątem m.in. ważności tych pozwoleń, obowiązków z nich wynikających, możliwości przenoszenia pozwoleń na inny podmiot, doprowadzając do przeprowadzenia transakcji nabycia takich przedsiębiorstw.
 • Doradzaliśmy prawnie naszym Klientom pod kątem kwalifikacji przedsięwzięcia i konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jak również reprezentowaliśmy naszych Klientów w postępowaniach zmierzających do wydania takich decyzji.
 • Przeprowadzaliśmy analizy prawne i przygotowaliśmy opinie prawne z zakresu ochrony środowiska.
 • Reprezentowaliśmy naszych Klientów w postępowaniach zmierzających do wydania lub zmiany koncesji.

 

Nasze usługi w tym temacie:

 

 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych;
 • Obsługa projektów związanych z przygotowaniem, realizacją oraz eksploatacją farm wiatrowych;
 • Doradztwo prawne w procedurze uzyskania pozwoleń środowiskowych i koncesji oraz wsparcie prawne przy ich wykonywaniu.

Eksperci w tym temacie

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

Powrót do Branż

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541