dr hab. Michał Domagała

Radca prawny, of Counsel

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa energetycznego, szczególnie w obszarze sieciowym oraz odnawialnych źródeł energii. Brał udział jako doradca w pracach legislacyjnych w dziedzinie dystrybucji energii energii elektrycznej oraz biometanu i biogazu rolniczego. Doradzał przedsiębiorstwom energetycznym oraz przedsiębiorstwom chemicznym w zakresie odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się również w prawie samorządu terytorialnego.

Był członkiem Rady Naukowej ds. Samorządu Terytorialnego przy Ministrze ds. Rozwoju Samorządu, jest również członkiem Komitetu Społecznego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Jest autorem monografii i artykułów naukowych z zakresu prawa energetycznego, w tym: „Bezpieczeństwo energetyczne. aspekty administracyjno-prawne”, „Obowiązek współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych”, „Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”, „Forum Prawnicze” 2018, Nr 5(49),
s. 50-61. Jest również współautorem Komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji „Odnawialne źródła energii. Rynek mocy. Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych. Promowanie energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz w morskich farmach wiatrowych”, Tom II. Komentarz.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie również uzyskał stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego. Pełni funkcję Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Prodziekana Wydziału ds. Kształcenia.

W czasie wolnym żegluje oraz próbuje grać na gitarze elektrycznej. Fan powieści Johna le Carré i Micka Herrona.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541