Kacper Mróz

Adwokat, Associate

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu inwestycji i nieruchomości, doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych oraz prowadzi postępowania sądowe i administracyjne.
Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2019 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami w Warszawie i Trójmieście oraz kierując działami prawnymi spółek z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Obecnie jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Biegle włada językiem angielskim.

Publikacje

10.03.2023 / Zabytki

Wpis otoczenia zabytku do rejestru zabytków

Wpis otoczenia zabytku do rejestru zabytków
Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541