Wiktoria Jasińska

Aplikant radcowski

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa energetycznego. Doświadczenie zdobywa także na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Dotychczas miała okazję zgłębiać dziedzinę prawa karnego, uczęszczając na seminarium magisterskie z prawa karnego materialnego i wykonawczego, a także biorąc czynny udział w licznych konferencjach naukowych.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związana od 2022 roku.

Wcześniej pracowała w dziale prawnym w jednej z bydgoskich kancelarii świadczącej pomoc prawną dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców z różnych dziedzin prawa.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W toku studiów uzyskiwała stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMK przyznane za wysoką średnią ocen oraz za osiągnięcia naukowe.

W 2023 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Biegle posługuje się językiem angielskim, co potwierdza uzyskany w 2021 roku certyfikat TELC English C1 Business.

Publikacje

12.05.2023

Posiedzenia niejawne niejako „z automatu” – nadchodząca zmiana KPC

Posiedzenia niejawne niejako „z automatu” – nadchodząca zmiana KPC
Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541