dr Marek Głuchowski

Radca prawny, Partner Zarządzający

m.gluchowski@kancelaria.eu

Założyciel oraz Partner Zarządzający Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Doktor nauk prawnych.

Ukończył prawo, a później obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zdał z wyróżnieniem egzamin sędziowski, a następnie uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Przez wiele lat pracował w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie handlowym i zagadnieniach obrotu gospodarczego, zarówno w ujęciu prawa publicznego, jak i cywilnoprawnym. W szczególności zajmuje się problematyką działalności instytucji finansowych (banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych) i ich przekształceń organizacyjnych oraz problematyką instrumentów finansowych, a także zagadnieniami budowania kapitału przedsiębiorcy i zabezpieczenia go przed skutkami ryzyka gospodarczego. Jego praktyka obejmuje również sprawy z zakresu doradztwa korporacyjnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, prywatyzacji i energetyki oraz inwestycji zagranicznych.

Pełnił m.in. funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu PKO BP S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wilbo S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Haffnera sp. z o.o. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A., Członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A., Członka Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej PTE AEGON S.A. i Kompap S.A., jak również Prezesem Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu, Członkiem Rady Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, Członkiem Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Członkiem Rady Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także Przewodniczącym Rady Fundacji Badawczej „Bałtycki Instytut Technologiczny” w Gdyni.

Jest również arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni.

Biuro: Gdańsk, Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI