dr Marek Głuchowski

Radca prawny, Partner Zarządzający

m.gluchowski@kancelaria.eu

Założyciel oraz Partner Zarządzający Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Doktor nauk prawnych.

Ukończył prawo, a później obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zdał egzamin sędziowski, a następnie uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i dydaktycznym  w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie handlowym i zagadnieniach obrotu gospodarczego, zarówno w ujęciu prawa publicznego, jak i cywilnoprawnym. W szczególności zajmuje się problematyką działalności instytucji finansowych (banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych) i ich przekształceń organizacyjnych oraz problematyką instrumentów finansowych, a także zagadnieniami budowania kapitału przedsiębiorcy i zabezpieczenia go przed skutkami ryzyka gospodarczego. Jego praktyka obejmuje również sprawy z zakresu doradztwa korporacyjnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, prywatyzacji i energetyki oraz inwestycji zagranicznych.

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKO BP oraz Przewodniczącego Rad Nadzorczych:  PKO BP, Wilbo, Centrum Haffnera. Był lub jest członkiem wielu rad nadzorczych miedzy innymi: Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia, Banku Pocztowego, Nordei Banku Polskiego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,  PTE AEGON  i Kompapu. Jest również Członkiem Rady Nadzorczej Remontowa Holding.

Działa w różnych organizacjach społecznych i gospodarczych. Jest Prezesem Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu, stowarzyszenia zrzeszającego przedsiębiorców, managerów i intelektualistów Wybrzeża, Przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego oraz fundatorem i Przewodniczącym Rady  Bałtyckiego Instytutu Technologicznego w Gdyni, a także członkiem rad Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Jest arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni.

Jest również konsulem honorowym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Biuro: Gdańsk, Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI