dr Piotr Wiśniewski

Adwokat, Associate

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym medycznych. Do jego zainteresowań zawodowych należy przede wszystkim szeroko rozumiane prawo nieruchomości, w tym związane z zagospodarowaniem przestrzennym i realizacją inwestycji. Brał udział m.in. w projektach obejmujących przedsięwzięcia deweloperskie i infrastrukturalne, prowadzenie badań due diligence nieruchomości oraz obsługę kontraktów budowlanych i transakcji. Wspiera klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. W ramach współpracy z Kancelarią świadczy doradztwo prawne na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w postępowaniach cywilnych.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2016 roku.

Doktor nauk prawnych. Z wyróżnieniem obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim w Katedrze Prawa Finansowego. Autor publikacji z zakresu prawa finansowego oraz wykładowca akademicki. 

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Odbył aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej, obecnie jest jej członkiem. 

Jest również absolwentem kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Włada biegle językiem angielskim. 

Miłośnik motoryzacji, żeglarstwa i wędrówek w Bieszczadach. Zimy nie wyobraża sobie bez jazdy na snowboardzie.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

The Empire State Building
350 Fifth Avenue, Suite 7720
New York, NY 10118

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541