dr Piotr Wiśniewski

Adwokat, Senior Associate

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym medycznych. Do jego zainteresowań zawodowych należy przede wszystkim szeroko rozumiane prawo nieruchomości, w tym związane z zagospodarowaniem przestrzennym i realizacją inwestycji. Brał udział m.in. w projektach obejmujących przedsięwzięcia deweloperskie i infrastrukturalne, prowadzenie badań due diligence nieruchomości oraz obsługę kontraktów budowlanych i transakcji. Wspiera klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. W ramach współpracy z Kancelarią świadczy doradztwo prawne na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w postępowaniach cywilnych.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2016 roku.

Doktor nauk prawnych. Z wyróżnieniem obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim w Katedrze Prawa Finansowego. Autor publikacji z zakresu prawa finansowego oraz wykładowca akademicki. 

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Odbył aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej, obecnie jest jej członkiem. 

Jest również absolwentem kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Włada biegle językiem angielskim. 

Miłośnik motoryzacji, żeglarstwa i wędrówek w Bieszczadach. Zimy nie wyobraża sobie bez jazdy na snowboardzie.

Publikacje

31.03.2023

Czy termin na wniesienie odwołania od pozwolenia na budowę wynosi zawsze tylko 14 dni?

Czy termin na wniesienie odwołania od pozwolenia na budowę wynosi zawsze tylko 14 dni?
Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541