Obszary praktyki:

prof. dr hab. Maria Aluchna

of Counsel

wwa@kancelaria.eu

Profesor doktor habilitowany. Of counsel Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy.

Ukończyła zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała również tytuł doktora. Jest profesorem nadzwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej. Była stypendystką m.in. niemieckich ośrodków naukowych, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Soros Foundation. Odbyła staże naukowe w London Metropolitan Business School i University of Sydney Business School.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2011 roku. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego i grup kapitałowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jest dyrektorem akademickim międzynarodowego programu Community of European Management Schools, a także kierownikiem Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Prowadzi zajęcia z nadzoru korporacyjnego oraz wybranych zagadnień zarządzania i relacji inwestorskich. Wykładała między innymi na Uniwersytecie Cambridge, w Nottingham Business School czy w University College w Londynie.

Jest członkiem European Corporate Governance Institute, European Academy of Management, Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk, jak również członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism branżowych. Jest autorką wielu artykułów w periodykach i publikacji naukowych.

Biegle włada językiem angielskim, porozumiewa się także w języku niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim.

Biuro: Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI