Spotkanie biznesowe przy stole

26.09.2021  /  Aktualność

Zespół Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego (White Collar Crime) oraz Polityki Compliance

Miło jest nam poinformować, że z początkiem września 2021 r. w ramach Kancelarii został utworzony Zespół Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego (White Collar Crime) oraz Polityki Compliance.

Uzasadnieniem dla takiej decyzji jest obserwacja praktyki spraw karnych skarbowych i gospodarczych oraz funkcjonowania rynku usług prawniczych. W obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej następuje istotny wzrost liczby tego typu spraw, charakteryzujących się wysokim stopniem skomplikowania. Przejawia się to m.in. koniecznością współdziałania przez zespół prawników specjalistów z zakresów różnych obszarów praktyki prawa. Stworzenie Zespołu pozwala na szybką i kompleksową analizę sytuacji Klienta (najczęściej złożoną pod względem faktycznym i prawnym), umożliwiając łatwiejsze zarządzanie sytuacją kryzysową przez tworzenie konkretnych scenariuszy wyjścia z niej.

Istotne znacznie dla obecnych, jak i przyszłych Klientów ma minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności karnej menedżerów firm, w szczególności z perspektywy ryzyka podatkowego. Chodzi o podjęcie działań prewencyjnych, zanim wystąpią zdarzenia, które mogę stanowić podstawę odpowiedzialności karnej osób zarządzających przedsiębiorstwami.

Jednym z ważnych instrumentów służących minimalizowaniu ryzyka naruszenia przez przedsiębiorcę obowiązujących norm prawnych jest wdrożenie polityki Compliance. Może ona przejawiać się m.in. audytem regulacji funkcjonujących w organizacji, tworzeniem wewnętrznych procedur dobrych praktyk, prowadzeniem szkoleń z zakresu podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwa menadżerskie.

Liderem Zespołu jest adw. dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, współpracujący
z adw. Moniką Zielonką, r. pr. Grzegorzem Flisiakiem, adw. Wojciechem Bergierem i adw. Arkadiuszem Rozpędowskim.

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

27.10.2023 / Podmioty lecznicze

Dopuszczalność udzielenia świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta

Dopuszczalność udzielenia świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta
22.09.2023 / Nieruchomości i inwestycje

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prz...

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
08.08.2023

Dopuszczalność podjęcia przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty

Dopuszczalność podjęcia przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
17.07.2023

Adwokackie spółki kapitałowe jako forma wykonywania zawodu przez adwokata

Adwokackie spółki kapitałowe jako forma wykonywania zawodu przez adwokata

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541