Spotkanie biznesowe przy stole

26.09.2021  /  Aktualność

Zespół Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego (White Collar Crime) oraz Polityki Compliance

Miło jest nam poinformować, że z początkiem września 2021 r. w ramach Kancelarii został utworzony Zespół Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego (White Collar Crime) oraz Polityki Compliance.

Uzasadnieniem dla takiej decyzji jest obserwacja praktyki spraw karnych skarbowych i gospodarczych oraz funkcjonowania rynku usług prawniczych. W obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej następuje istotny wzrost liczby tego typu spraw, charakteryzujących się wysokim stopniem skomplikowania. Przejawia się to m.in. koniecznością współdziałania przez zespół prawników specjalistów z zakresów różnych obszarów praktyki prawa. Stworzenie Zespołu pozwala na szybką i kompleksową analizę sytuacji Klienta (najczęściej złożoną pod względem faktycznym i prawnym), umożliwiając łatwiejsze zarządzanie sytuacją kryzysową przez tworzenie konkretnych scenariuszy wyjścia z niej.

Istotne znacznie dla obecnych, jak i przyszłych Klientów ma minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności karnej menedżerów firm, w szczególności z perspektywy ryzyka podatkowego. Chodzi o podjęcie działań prewencyjnych, zanim wystąpią zdarzenia, które mogę stanowić podstawę odpowiedzialności karnej osób zarządzających przedsiębiorstwami.

Jednym z ważnych instrumentów służących minimalizowaniu ryzyka naruszenia przez przedsiębiorcę obowiązujących norm prawnych jest wdrożenie polityki Compliance. Może ona przejawiać się m.in. audytem regulacji funkcjonujących w organizacji, tworzeniem wewnętrznych procedur dobrych praktyk, prowadzeniem szkoleń z zakresu podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwa menadżerskie.

Liderem Zespołu jest adw. dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, współpracujący
z adw. Moniką Zielonką, r. pr. Grzegorzem Flisiakiem, adw. Wojciechem Bergierem i adw. Arkadiuszem Rozpędowskim.

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

22.09.2023 / Nieruchomości i inwestycje

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prz...

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
08.08.2023

Dopuszczalność podjęcia przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty

Dopuszczalność podjęcia przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
17.07.2023

Adwokackie spółki kapitałowe jako forma wykonywania zawodu przez adwokata

Adwokackie spółki kapitałowe jako forma wykonywania zawodu przez adwokata
14.07.2023

Nowi Partnerzy

Nowi Partnerzy

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541