Zespół Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego (White Collar Crime) oraz Polityki Compliance

Miło jest nam poinformować, że z początkiem września 2021 r. w ramach Kancelarii został utworzony Zespół Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego (White Collar Crime) oraz Polityki Compliance.

Uzasadnieniem dla takiej decyzji jest obserwacja praktyki spraw karnych skarbowych i gospodarczych oraz funkcjonowania rynku usług prawniczych. W obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej następuje istotny wzrost liczby tego typu spraw, charakteryzujących się wysokim stopniem skomplikowania. Przejawia się to m.in. koniecznością współdziałania przez zespół prawników specjalistów z zakresów różnych obszarów praktyki prawa. Stworzenie Zespołu pozwala na szybką i kompleksową analizę sytuacji Klienta (najczęściej złożoną pod względem faktycznym i prawnym), umożliwiając łatwiejsze zarządzanie sytuacją kryzysową przez tworzenie konkretnych scenariuszy wyjścia z niej.

Istotne znacznie dla obecnych, jak i przyszłych Klientów ma minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności karnej menedżerów firm, w szczególności z perspektywy ryzyka podatkowego. Chodzi o podjęcie działań prewencyjnych, zanim wystąpią zdarzenia, które mogę stanowić podstawę odpowiedzialności karnej osób zarządzających przedsiębiorstwami.

Jednym z ważnych instrumentów służących minimalizowaniu ryzyka naruszenia przez przedsiębiorcę obowiązujących norm prawnych jest wdrożenie polityki Compliance. Może ona przejawiać się m.in. audytem regulacji funkcjonujących w organizacji, tworzeniem wewnętrznych procedur dobrych praktyk, prowadzeniem szkoleń z zakresu podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwa menadżerskie.

Liderem Zespołu jest adw. dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, współpracujący z adw. Moniką Zielonką, doradcą podatkowym r. pr. Grzegorzem Flisiakiem, adw. Wojciechem Bergierem i adw. Arkadiuszem Rozpędowskim.

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI