Beata Zglińska

Adwokat, Managing Associate

b.zglinska@kancelaria.eu

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Wykłada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2010 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu inwestycji i nieruchomości, postępowaniami administracyjnymi, a także kwestiami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz energetyką.

Biegle włada językiem angielskim.

Biuro: Gdańsk

Publikacje:

Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI