adw. Robert Nawara nowym Partnerem Kancelarii

Od stycznia 2017 roku do grona partnerów naszej Kancelarii dołączył adw. Robert Nawara.

Mec. Nawara jest związany z naszą Kancelarią od 2011 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu doradztwa korporacyjnego, postępowań sądowych i arbitrażowych oraz postępowań administracyjnych.

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI