Światowe Forum Dziekanów Prawa oraz Annual Meeting of International Association of Law Schools

Szanowni Państwo,

w dniach od 19.09.2019 r. do 22.09.2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbywały się obrady Światowego Kongresu Dziekanów Prawa (2019 Global Law Deans’ Forum) oraz dorocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (International Association of Law Schools), których sponsorem była m.in. Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy.

Podczas pięciu dni trwania wydarzenia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego gościł dziekanów i przedstawicieli ponad stu uczelni wyższych z prawie trzydziestu państw, a także innych wybitnych prawników, sprawujących najwyższe urzędy sędziowskie i administracyjne w swoich krajach.

Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń, dziekani dyskutowali na temat strategicznych wizji i standardów dla globalnej edukacji prawniczej, poruszyli też kwestie związane z rolą uczelni i sądownictwa w kształtowaniu postaw prawnych.

 

 

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI