Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim

Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy od lat współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim. W tym roku nasza Kancelaria postanowiła wesprzeć program nowoczesnych technik i sposobów kształcenia prawników na Wydziale Prawa i Administracji fundując nagrody dla studentów uczestniczących w odbywającym się w Wiedniu, prestiżowym konkursie z dziedziny międzynarodowego arbitrażu w sprawach gospodarczych – Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Podziękowania od Prof. UG, dr hab. Jakuba Steliny – Dziekana WPiA

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI