Andrzej Zwara

Adwokat, Senior Partner

a.zwara@kancelaria.eu

Założyciel oraz Senior Partner Tytularny Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył zarówno aplikację sędziowską, jak również adwokacką. Był także pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego. Był członkiem Rady Adwokackiej w Gdańsku, przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a obecnie jest członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Prowadzi szereg spraw z zakresu prawa inwestycji i nieruchomości, prawa ochrony środowiska, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz energetyki. Prowadzi również postępowania administracyjne. Uczestniczył w realizacji bardzo wielu ważnych projektów m.in. budowy autostrady A1, doradztwa prawnego w zakresie procesu budowy sieci stacji paliw na terenie całej Polski, doradztwa prawnego z zakresu budowy największych centrów handlowo-usługowych w Polsce, jak również w zakresie zabudowy dużych ośrodków miejskich w Polsce.

Pełnił i pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej wielu znaczących spółek m.in. Banku Millennium S.A., Centrum Haffnera sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o., Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A. czy też Polimex Mostostal S.A..

Jest arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Jest też wpisany na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Porozumiewa się w języku angielskim.

Biuro: Gdańsk, Warszawa

Publikacje:

Kodeks spółek handlowych

Komentarz Tom IV

RODO. Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich

Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI