Zespół

prof. dr hab. Maria Aluchna

of Counsel

dr hab. Michał Domagała

Radca prawny, of Counsel

Karol Gajek

Adwokat, Rzecznik patentowy, of Counsel

prof. ucz. UG Joanna Kruczalak–Jankowska

of Counsel

Dariusz Maciejuk

Adwokat, of Counsel

dr hab. Władysław Wojciech Mogilski

of Counsel

Paulina Polak

Adwokat, of Counsel

Michał Szulepa

Adwokat, of Counsel

Agnieszka Zielińska-Żerańska

Adwokat, of Counsel

Jacek Zwara

Adwokat, of Counsel

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541