Zespół

prof. dr hab. Maria Aluchna

of Counsel

Wojciech Bergier

of Counsel

Karol Gajek

Adwokat, Rzecznik patentowy, of Counsel

prof. nadzw. UG Joanna Kruczalak–Jankowska

of Counsel

dr hab. Władysław Wojciech Mogilski

of Counsel

Paulina Polak

Adwokat, of Counsel

prof. nadzw. dr hab. Janusz Raglewski

Adwokat, of Counsel

Michał Szulepa

Adwokat, of Counsel

Jacek Zwara

Adwokat, of Counsel

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

The Empire State Building
350 Fifth Avenue, Suite 7720
New York, NY 10118

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541