Piotr Zieliński

Adwokat, Managing Associate

p.zielinski@kancelaria.eu

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet Gdański oraz Chicago Kent College of Law. Prowadził zajęcia z zakresu prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych, jak również prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2004 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu inwestycji i nieruchomości, doradztwa korporacyjnego i partnerstwa publiczno-prywatnego, jak też prowadzi postępowania administracyjne.

Biegle włada językiem angielskim.

Biuro: Gdańsk

Publikacje:

Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI