GŁUCHOWSKI SIEMIĄTKOWSKI ZWARA - KANCELARIA - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

O Kancelarii

Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara działa od 1993 roku. Łączy doświadczenie, ugruntowane obsługą instytucji i podmiotów gospodarczych, a także kierowaniem spółkami prawa handlowego, z szeroką wiedzą, popartą pracą naukową w katedrach prawa renomowanych uczelni.

Liczący kilkadziesiąt osób zespół specjalistów dba o jak najwyższą jakość świadczonych usług oraz pełną realizację interesów Klienta. Z wiedzy i doświadczenia Kancelarii korzystają podmioty administracji publicznej oraz podmioty prywatne.

Prawnicy Kancelarii tworzyli ekspertyzy prawne dla organów administracji rządowej i samorządowej oraz przygotowywali projekty ustaw i rozporządzeń. Są ekspertami komisji sejmowych oraz arbitrami w sądach polubownych.

Doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych połączone z dogłębną wiedzą i znajomością prawa pozwala pracownikom Kancelarii wskazywać Klientom rozwiązania najbardziej optymalne, uwzględniające zarówno aspekty prawne, jak i biznesowe problemu. Kluczową rolę w pracy Kancelarii odgrywa pełne zrozumienie indywidualnej sytuacji każdego Klienta. 

Kancelaria prowadzi liczne działania o charakterze pro bono. Obejmują one zarówno nieodpłatną pomoc prawną w sytuacjach budzących moralny sprzeciw, jak i wsparcie dla organizacji pożytku publicznego i non profit. W działalność pro bono wielokrotnie angażuje swoich partnerów biznesowych. Prawnicy Kancelarii, będąc osobami zaangażowanymi w debatę publiczną, wspierają także wszelkie inicjatywy mające na celu podnoszenie jakości stanowionego prawa i budowania państwa prawa.

 
Marek Głuchowski

Marek Głuchowski
Partner Zarządzający
m.gluchowski@kancelaria.eu

Marek Głuchowski

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Założyciel oraz Partner Zarządzający Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Doktor nauk prawnych. Ukończył prawo, a później obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zdał z wyróżnieniem egzamin sędziowski, a następnie uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Przez wiele lat pracował w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Uniwersytetu Gdańskiego.

WIĘCEJ

OBSZARY PRAKTYKI:

 • CORPORATE FINANCE   

  Wspieramy Klientów w procesach decyzyjnych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i pozyskiwaniem finansowania. Wiedza i bogate doświadczenie zdobyte w tym zakresie pozwala nam trafnie identyfikować potrzeby naszych Klientów i proponować rozwiązania w najwyższym stopniu chroniące Ich interesy.

  WIĘCEJ

 • CORPORATE GOVERNANCE   
 • DORADZTWO KORPORACYJNE   
 • ENERGETYKA   
 • FUZJE, PRZEJĘCIA I IPO   
 • PRYWATYZACJA I RESTRUKTURYZACJA   
Andrzej Zwara

Andrzej Zwara
Senior Partner Tytularny
a.zwara@kancelaria.eu

Andrzej Zwara

SENIOR PARTNER TYTULARNY

Założyciel oraz Senior Partner Tytularny Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył zarówno aplikację sędziowską, jak również adwokacką. Był także pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego. Był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, a od 2010 roku jest Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.

WIĘCEJ

OBSZARY PRAKTYKI:

 • ENERGETYKA   

  Świadczymy usługi dla sektora energetycznego zarówno w zakresie tradycyjnych, odnawialnych, jak i niekonwencjonalnych źródeł energii. Prowadzimy również obsługę podmiotów z branży paliwowej i gazowej.

  WIĘCEJ

 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI   
 • PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE   
 • POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE   
 • PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA   
Tomasz Siemiątkowski

Tomasz Siemiątkowski
Senior Partner Tytularny
t.siemiatkowski@kancelaria.eu

Tomasz Siemiątkowski

SENIOR PARTNER TYTULARNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (summa cum laude), członek Izby Adwokackiej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

WIĘCEJ

OBSZARY PRAKTYKI:

 • CORPORATE GOVERNANCE   

  Świadczymy usługi z zakresu corporate governance oraz obowiązków informacyjnych spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

  WIĘCEJ

 • DORADZTWO KORPORACYJNE   
 • ENERGETYKA   
 • FUZJE, PRZEJĘCIA I IPO   
 • PRAWO FARMACEUTYCZNE   
 • PRYWATYZACJA I RESTRUKTURYZACJA   
 • GDAŃSK

  ul. Opacka 16, I p.
  80-338 Gdańsk
  T: +48 58 555 21 11
  F: +48 58 555 21 33
  E: sekretariat@kancelaria.eu

 • WARSZAWA

  ul. Grzybowska 4 lok. 1 parter
  00-131 Warszawa
  T: +48 22 380 00 38
  F: +48 22 599 40 38
  E: wwa@kancelaria.eu

 • NOWY JORK

  The Empire State Building
  350 Fifth Avenue, Suite 7720
  New York, NY 10118
  T: +1 (862) 202-5628
  F: +1 (973) 338-3541
  E: biuro.usa@kancelaria.eu

 • TEHERAN

  Suite 7, No. 38 kish St.
  Jahan-Kudak junction, Africa Boulevard
  Teheran
  T: + 98 218 877 1753
  F: +98 218 877 1469
  E: biuro.iran@kancelaria.eu

Mapa świata